การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แนวปฏิบัติการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf

แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การใช้งาน ZOOM

ActivateAccountZoom.pdf
ZOOM.pdf
UpdateZOOM.pdf

การเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน WFH

VPN.pdf
WindowsUpdate.pdf
UpdateMicrosoftTeam.pdf

Printer ส่วนกลาง

Driver-Ricoh-.pdf

การติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น IMC4500

Driver-Canon-.pdf

การติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น iRADVC5540i