เปิดดูแบบเต็มหน้า โดย คลิก pop-out ที่มุมขวาบน  ตรงนี้

Q-_-A-WFH.pdf

คลิกเพื่อ download  หรือ เปิดดูแบบเต็มหน้า โดย คลิก pop-out ที่มุมขวาบน