เปิดดูแบบเต็มหน้า โดย คลิก pop-out ที่มุมขวาบน ตรงนี้

Q-_-A-WFH.pdf

คลิกเพื่อ download หรือ เปิดดูแบบเต็มหน้า โดย คลิก pop-out ที่มุมขวาบน