ติดต่อทีมงาน

ให้คำปรึกษาการใช้งานทั่วไป helpdesk

Line : IPST Tech Talk 

Microsoft Teams : helpdesk1@ipst.ac.th , helpdesk2@ipst.ac.th และ helpdesk3@ipst.ac.th

อีเมล : helpdesk1@ipst.ac.th , helpdesk2@ipst.ac.th และ helpdesk3@ipst.ac.th

ระบบจอง ระบบจองทรัพยากร   คุณพีรพัฒน์ ผิวผา  และมีระบบงานย่อยดังนี้

ระบบ HRIS,MIS, ERP และ BI มีระบบงานย่อยดังนี้

------------------------

ห้องประชุม ZOOM สสวท.

การจอง การเปิดสิทธิ์